CENACLUL LITERAR STUDENŢESC „VOX NAPOCENSIS”

Cenaclul literar studenţesc „Vox Napocensis” a luat fiinţă în data 21 noiembrie 2001, ca şi o continuare a activităţilor literare susţinute în cadrul Casei de Cultură a Studenţilor din Cluj-Napoca, însumată în existenţa cenacluri literare cu renume care s-au lansat în mediul studenţesc şi au ajuns să deschidă linia marilor scriitori clujeni.

Iniţiativa înfiinţării unui nou cenaclu literar studenţesc a purtat semnul conlucrării între centrele de cultură din municipiul Cluj-Napoca. Conducerea Casei de Cultură a  Studenţilor din Cluj Napoca a elaborat un proiect viabil împreună cu autorităţile locale, comisiile de cultură şi Uniunea Scriitorilor din România pentru reluare activităţii    cultural – literare sub auspiciile Casei de Cultură a Studenţilor din Cluj-Napoca. Acest demers s-a materializat în crearea Cenaclului Literar Studenţesc „Vox Napocensis”.

Mulţumiri se datorează aparatului administrativ care şi-a adus aportul în buna organizare şi funcţionare de care era mare nevoie în dezvoltarea activităţilor literare ale cenaclului directori: Hodrog Laurenţiu, Victor Bercea, Ioan Cocean, Silviu Corpodean, Dumitru Fărcaş, Adam Laszlo, Flavius Milăşan şi a referentelor culturale: Mariana Topan, Aneta Ilea, Cristina Topan,  Monica Mureşan, Cecilia Stoica şi a scriitorilor Petru Poantă, Constantin Cubleşan, Dumitru Cerna,  Victor Cubleşan, Persida Rugu, Constantin Rusu.

În decursul celor 14 ani de activitate cenaclistă au participat un număr de aproximativ 1000 de studenţi, de la toate universităţile clujene, preponderent de la Universitatea  „Babeş-Bolyai” , Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”, Universitatea Tehnică, Universitatea de Artă şi Design „Ion Andreescu”, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară. Reuniunile Cenaclului au fost săptămânale şi     bi – săptămânale. Totodată existau şi întruniri speciale, având în centru întâlnirea între scriitorul consacrat, cititori, viitorii scriitori şi lectori, cititori.

Conducerea Cenaclului literar studenţesc „Vox Napocensis” a fost asigurată, în decursul celor 10 ani de către Victor Constantin Măruţoiu – preşedinte  (2001 – prezent), Anca Hăineală (2002-2004) – vicepreşedinte, Adela Ciurescu – vicepreşedinte (2005-2008), Mihaela Ferlai – vicepreşedintă (2008-2009), Andrei Dullo – vicepreşedinte (2009 – prezent), Vlad Gartner Pintea – vicepreşedinte (2009 – 2012), Denisa Moldovan                   – vicepreşedinte (2014-prezent),  Marcela Lăcrămioara Cocuţ (Vâtcă) – secretară (2001 – 2005), Oana Lascu – secretară (2006 –  2008), Sorana Ionăşanu (2008 – 2009) – secretară, Daniela Cristiana Bota – secretară (2009 – 2012), Maria Birtocean – secretară (2012-2014), Sebastian Rus – secretar (2014-prezent).

Cenaclul literar studenţesc „Vox Napocensis” organizează anual un concurs naţional de creaţie literară, pe trei secţiuni (poezie, proză şi teatru), adresat studenţilor şi liceenilor. Acesta cunoaşte existenţa a 14 ediţii, însumând peste 1000 de participanţi şi peste 200 de premii oferite în publicări, diplome, fond de carte şi bani. Juriul a fost compus de-a lungul timpului din scriitori şi critici de marcă ai lumii culturale clujene:                                             Constantin Victor Cubleşan – preşedinte juriu, Radu Constantinescu – membru, Constantin Cubleşan, Constantin Rusu – membru, Nicolae Benea – membru, Victor Constantin Măruţoiu – membru.

Membrii Cenaclului literar studenţesc „Vox Napocensis” au participat la reuniunile literare studenţeşti de la Piteşti, la întruniri literare, dezbateri, lansări de carte etc.

La concursurile naţionale şi internaţionale membrii Cenaclului literar studenţesc „Vox Napocensis” au primit numeroase premii, printre care: Victor Constantin Măruţoiu: Premiul Special – Festivalul Internaţional de creaţie literară „Lumină lină”, Ediţia I, Timişoara, 24 septembrie 2004, Marele Premiu „Dosoftei” – Festivalul internaţional de literatură „Lumină lină”, Ediţia a IV-a, Timişoara, decembrie 2007, Menţiune I – Concursul de poezie „Juventus” 2010, Piteşti, 5 august 2010, Premiul II – Concursul de poezie „Juventus”,  Piteşti, 2012, Premiu pentru poezie pentru volumul de versuri „Paşii ochilor de seară” 2012 – Liga Scriitorilor Români, 30 mai 2013, Premiul Naţional de Poezie „Titu Rădoi” – Atelierul Naţional de Poezie „Serile la Brădiceni”, a XVII-a ediţie, 2013; Andrei Dullo: Premiul II – Concursul Naţional de Creaţie Literară “Marin Sorescu” Rm. Vâlcea, secţiunea proză, cu textul “Grădina Iadului”; (2008), Menţiune – Concursul Naţional de Creaţie Literară “Marin Sorescu” Rm. Vâlcea, secţiunea proză, cu textul “Pseudom” (2009), Premiul III – Concursul de eseuri “Zilele Gulagului Românesc” Dej-2010, cu textul “Tribut către fericire”;  (ianuarie 2010), Premiul III – Concursul “Student Creation” al Casei de Cultură Sibiu, februarie 2011,  Sorana Ionăşanu: Menţiune II – Concursul de poezie „Juventus” 2010, Piteşti, 5 august 2010); Dan Sebastian Chertes: Premiul I, proză – Concursul literar „Pavel Dan”, Timişoara, 2002, Adela Ciurescu: Premiul al II-lea, poezie – Concursul de poezie „Juventus” 2008, Piteşti, 2008; Mădălina Onea: Menţiune – Concursul de poezie „Juventus” 2008, Piteşti, 2008, Maria Patricia Birtocean: Premiul I – Concursul Naţional „Juventus”, iunie 2011, Premiul II – Concursul Naţional „Juventus”, 2013, Roxana Toşu: Premiul II – Concursul „Traian Brad”, Cluj-Napoca, 2011, Marele Premiu TiMAF (Transylvania International Music and Art Festival), Cluj-Napoca 2012, Ioan Emanuel Gruia: Premiul III – Concursul „Premiile Ars Poetica 2014”, Călăraşi 2014; Linca Kucsinschi: Premiul II – Festivalul Naţional de Poezie şi Eseu „Octavian Goga”, ediţia a XXX-a, Cluj-Napoca, 2014.

Reuşite majore au fost: publicarea volumului cenaclistei Raluca Delia Pop, intitulat „Taine”, editura „Napoca Star”, care a avut lansarea la Biblioteca „Octavian Goga”, 22 mai 2003, publicarea volumului cenaclistului Florin Coman, intitulat „Germeni”, Turda 2011, publicarea volumului cenaclistei Roxana Toşu, intitulat „Templul de gheaţă”, editura „Şcoala Ardeleană”, Cluj-Napoca 2014, publicarea volumului cenaclistului Andrei Dullo, intitulat „Palimpsest oniric”, editura „Şcoala Ardeleană”,  Cluj-Napoca 2014, publicarea Antologiei „Vox Napocensis”, Editura „Limes”, Cluj-Napoca, 2011, unde au fost incluşi premianţii celei de a X-a ediţii a Concursului de Creaţie Literară Studenţească „Vox Napocensis” şi 15 membrii ai Cenaclului Literar Studenţesc „Vox Napocensis”.

Cenaclul literar studenţesc „Vox Napocensis”  a susţinut colaborarea cu numeroase cenacluri literare clujene: „Constantin Brâncuşi”, „Octavian Goga”, „Haiku”, „Satiricon”, „Nicolae Tăutu”, „Vasile Sav”, „Traian Brad”, elaborând şi un proiect intitulat „Seri de poezie”, în conlucrare cu scriitorul Constantin Rusu, având printre invitaţi pe: Horia Bădescu, Virgil Bulat, Doina Cetea, Ion Cristofor, Vasile Igna, Mircea Petean, Adrian Popescu şi alţii şi conturând astfel o legătură strânsă cu Uniunea Scriitorilor din România, filiala Cluj şi alte filiale din ţară. Totodată s-au realizat legături trainice cu reprezentanţi ai editurilor clujene şi ai mass-media (TVR1, Antena 1, NCN, PRO TV, Radio Cluj, Radio Renaşterea, „Făclia”, „Steaua”, „Tribuna”, „Oraşul”, „Verso”,  „Tabor” şi altele). Au mai existat colaborări cu instituţii de cultură ale urbei. 8.  Abordarea critico-estetică despre Cenaclul Literar Studenţesc „Vox Napocensis” a fost realizată de Michaela Bocu – „Făclia” –an XXII, nr. 6329, 24 august 2011, p.7.

Cu ocazia aniversării zilei poetului Mihai Eminescu, anual, în fiecare 15 ianuarie, Cenaclul Literar Studenţesc „VOX NAPOCENSIS” a organizat, în colaborare cu referentul Mircea Câmpean al CCS Cluj şi Trio-ul de muzică clasică “CANTABILE” „Serată de poezie şi muzică”. Aceasta se deschidea cu programul de recitare a poeziilor lui Mihai Eminescu şi  continua printr-o rememorare a vieţii şi activităţii Marelui Poet. Urmau invitaţii serii, cu momentul muzical al trio-ului „Cantabile”, urmând recitalul poetic al membrilor Cenaclului Literar Studenţesc „VOX NAPOCENSIS”  şi al invitaţilor serii.

În memoria poetului Lucian Blaga s a organizat seara de poezie şi muzică, în parteneriat cu „Trio Cantabile” intitulată  „Blaga i.m.” mai 2011.

Cu ocazia comemorării a 20 ani de la „Revoluţia Română” Cenaclul Literar Studenţesc „VOX NAPOCENSIS” a organizat, în colaborare cu referentul Mircea Câmpean al CCS Cluj  şi Trio-ul de muzică clasică “CANTABILE”o „Serată de poezie şi muzică” în memoria martirilor căzuţi pentru libertate şi demnitate.

Alte activităţi au fost: „Serata întrunirii tuturor cenaclurilor literare din Cluj-Napoca”, 15-20 mai 2008, organizarea întrunirii dezbatere: „Tendinţe în literatura secolului al XXI-lea”, 4 martie 2009, în colaborare cu Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Cluj, „Valoare şi non-valoare în scriitura modernă şi contemporană”, 8 aprilie 2008, în colaborare cu Uniunii Scriitorilor din România, participarea la  Concursul Internaţional de Poezie International Poetry Competition Castello di Duino, 2007-2009.

Publicare de grupaje de poezie ale membrilor cenaclului în reviste literare: „Steaua”, „Verso”, „Glasul”, „Cetatea culturală”, „Drumeţul incendiar”, „Juventus”, „Vestitorul”, „Viaţa de pretutindeni”, „Nord literar”, „Dor de dor”, „Caietele Columna”, „Lamura”, „Floare de latinitate”, „Baaadul literar”,  etc.

Tabăra de Creaţie Literară pentru studenţi şi tineri „Vox Napocensis” ediţia I, Costineşti 7-12 septembrie 2014 a avut ca scop reunirea celor mai promiţători tineri scriitori şi a tinerilor care doresc să-şi îmbunătăţească scrisul şi creaţia. În acest sens la tabără au participat tineri şi invitaţi din toată ţara.

În data de 16 decembrie 2014, orele 18.00 la Casa de Cultură a Studenţilor din Cluj Napoca au avut loc evenimentele dedicate Galelor „Vox Napocensis”. O acţiune iniţiată de Cenaclul Literar „Vox Napocensis”, de Casa de Cultură a Studenţilor, la care au participat aproximativ 50 de persoane. Printre invitaţii de marcă ai culturii s-au numărat: Victor Cubleşan (critic literar, redactor al Revistei Steaua, director al Comisie pentru Cultură Cluj), Constantin Rusu (membru Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Cluj), profesorul universitar doctor Dorel Găină.

S-au purtat discuţii, dezbateri despre situaţia literaturii şi a culturii în secolul al XXI-lea, raportul dintre scriitura tânără şi modelele universale de urmat, rolul tânărului în literatura contemporană. S-au înmânat diplome şi medalii.

S-a dezvelit plăcuţa cu denumirea unei săli cu titulatura de „Vox Napocensis”, drept recunoaştere a aportului adus de Cenaclul Literar „Vox Napocensis” în dezvoltarea tinerei generaţii, a descoperii şi a promovării tinerelor talente.

Cenaclul Literar Studenţesc „VOX NAPOCENSIS” al Casei de Cultură a Studenţilor din Cluj-Napoca a măsurat o dezvoltare treptată, ajungând, în decursul timpului, să obţină recunoaşterea bine-merită a lucrării literare şi a determinării cu care tinerii scriitori au demarcat un spaţiu, cel al transformării şi metamorfozelor, al devenirii întru fiinţarea binelui, frumosului şi Creaţiei. Există astăzi, mai mult ca oricând, necesitatea formării generaţiei literare de mâine. Valoarea filonului generaţiei tinere este o realitate a lumii contemporane, dar aceasta trebuie stilizată, iar mediul propice este spaţialitatea cenaclului, ca apoi, pe drumul personal ales, fiecare să ofere măsura scrisului său întru veşnicia spiritului creator.

 

 

Preşedintele Cenaclul Literar „Vox Napocensis”: Referent dr. Victor Constantin Măruţoiu

facebook: Casa de Cultura a Studentilor Cluj Napoca Oficial

Telefon: 0756284740

E-mail: victorconstantinmarutoiu@yahoo.com