Anunț privind selecția reprezentanților studenților pentru poziția de membri în consiliul de administrație al CCS CLUJ