CASA DE CULTURĂ A STUDENŢILOR CLUJ-NAPOCA

Casa de Cultură a Studenţilor a reprezentat de la începuturi un spaţiu al spiritelor tinere şi libere, al culturii autentice, oferind tinerilor o alternativă elevată, de petrecere a timpului liber.

Casa de Cultură a Studenţilor este un mediu în care se dezvoltă calităţile artistice şi morale ale tinerilor studenţi, este un spaţiu de manifestare pentru experimente culturale, precum şi de promovare şi afirmare a tinerelor talente.

Până în anul 1956 activităţile cultural-artistice şi distractive ale studenţilor se desfăşurau în cluburile improvizate în modestele spaţii asigurate de fiecare din cele şapte institute de învăţământ superior.Încă din anul 1921 studenţimea clujeană si-a exprimat într-o gazetă locală dorinţa de-a avea o casă de cultură. Această dorinţă s-a împlinit în anul 1956 cănd s-a luat o Hotărâre Specială, hotărâre care prevedea crearea de asociaţii studenţeşti şi înfiinţarea în toate centrele universitare a Caselor de Cultură Studenţeşti.Conform acestei Hotărâri la începutul lunii octombrie 1956 a fost numit un Consiliu provizoriu, format din studenţi şi tinere cadre universitare, care avea ca sarcina şi crearea noii instituţii care se numea Casa de Cultură a Studenţilor.

Consiliul provizoriu din Cluj-Napoca a propus în funcţia de director pe asistentul universitar Hodorog Laurenţiu, resposabilul cultural pe Universitatea „Victor Babeş”. Ministerul Învăţământului căruia se subordonau direct Casele de Cultură a Studenţilor a emis actul oficial de numire a directorului din Cluj-Napoca.

Activităţile Casei de Cultură a Studenţilor au fost inaugurate în 10 februarie 1957, printr-un program de muzică şi umor.

Vezi mai mult...